GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IZLOŽBA CAC HR LOVRAN
25. svibnja 2016.

 

POZIV NA RADIONICU
24. lipnja 2016.Pozivamo vas na besplatnu radionicu "Sportska medicina i znanstvene spoznaje u borilačkim sportovima" koja će se održati 5. 7. 2016. od 18:00 do 21:30 u prostoru Villa Antonio, ul. Vladimira Nazora br.2, Opatija (iza hotela Bristol). Thalassotherapia Opatija u okviru zdravstveno­sportskog programa "SportLab" organizira prvu u nizu radionica i predavanja o znanstvenim spoznajama i "zlatnim" standardima sportske medicine, specifično za pojedine vrste sportova.
"SportLab" nudi vrhunske mogućnosti testiranja fizičkih i mentalnih sposobnosti sportaša. Cilj je postizanje optimalne psihofizičke sposobnosti uz produljenje profesionalne karijere.

DETALJNIJE


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
20. lipnja 2016.Izvješćujemo Vas da je dostupna poveznica -

https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/1e52fcb7-2dea-4f62-a687-013b5b827ae5

Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 20. lipnja 2016., objavljen Prijedlog nacrta Strategije razvoja općine Lovran 2015.-2020. te se poziva zainteresirana javnost na savjetovanje o istoj. Rok za podnošenje prijedloga je 20. srpnja 2016. godine. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Nacrta Strategije razvoja za koje je savjetovanje otvoreno može uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi komentari biti će pregledani i razmotreni te će se o istima sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Na temelju Prijedloga nacrta Strategije razvoja, pristiglih komentara i mišljenja sudionica Savjetovanja formulirat će se konačni prijedlog Strategije razvoja Općine Lovran koji će se uputi Općinskom Vijeću Općine Lovran na razmatranje i usvajanje.

DETALJNIJE

PRIJEDLOG NACRTA STRATEGIJE RAZVOJE OPĆINE LOVRAN 2015.-2020. (.pdf)

 

JAVNI POZIV
20. lipnja 2016.


JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA, KULTURE, SPORTA, TE ZA RAD POSEBNO OSJETLJIVIH SKUPINA /POTPORE MALE VRIJEDNOSTI


Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13 – ispravak i 08/14 –pročišćeni tekst i članka 2., stavka 1., alineja 8., Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 4/2016), općinski načelnik Općine Lovran raspisuje


JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA, KULTURE, SPORTA, TE ZA RAD POSEBNO OSJETLJIVIH SKUPINA

DETALJNIJE


SAZIVI SJEDNICA I RADNIH TIJELA
18. lipnja 2016.

 

34. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 30. lipnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran. DETALJNIJE

MATERIJALI


26. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 28. lipnja 2016. (utorak) sa početkom u 17:30 sati.


20. sjednica KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 28. lipnja 2016. (utorak) sa početkom u 17,00 sati.


30. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 29. lipnja 2016. godine (srijeda) u 16,00 sati.

DETALJNIJE


SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU
18. lipnja 2016.


Društvo "Naša djeca" Opatija uz potporu Primorsko-goranske županije provodi projekt „Za sretnije djetinjstvo“ i program „Kolibrići plus“. Cilj projekta „Za sretnije djetinjstvo“ je povećati samopouzdanje, samoefikasnost, osjećaj sreće kod djece kod koje su povećane negativne emocije te prevencija rizičnih ponašanja kod djece. Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta su: Individualni i grupni rad s djecom; Savjetodavni rad s roditeljima; promidžbene i edukativne aktivnosti. Aktivnosti projekta se odvijaju u prostorijama DND-a Opatija, dok se neke od radionica i predavanja odvijaju po osnovnim školama. Novina je da Savjetovalište za djecu i roditelje od travnja djeluje i u prostorijama novotvorenog Informativno-edukativnog punkta Ureda za mlade PGŽ za područje Liburnije, Stari grad 5, Lovran. Savjetovalište je u tim prostorijama otvoreno utorkom u vremenu od 14 do 16 sati pa pozivamo sve zainteresirane roditelje iz Lovrana da se jave na telefon 051-272-443 za dogovor.

DETALJNIJE


LOVRANSKI LIST BR. 40
15. lipnja 2016.U Lovranskom listu br. 40 možete pregledati sljedeće sadržaje:


Uz prvih 40 brojeva Lovranskog lista

Večeras je naša fešta

Adriana Žele: Dobitnica visokog Papinskog priznanja

David Čustić: Želim na Svjetsko prvenstvo u Kanadu

DETALJNIJE


STRATEGIJA RAZVOJA
14. lipnja 2016.Provedba projekta: Strategija razvoja Općine Lovran 2015-2020

Kratak opis projekta: Strategijom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Lovran
Osnovni razlozi izrade Strategije razvoja Općine Lovran 2015-2020:
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom strategijom za pametan održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša,
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz hrvatske i inozemstva.

DETALJNIJE


PRIJEDLOG LISTE
9. lipnja 2016.PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Dana 07. listopada 2015. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva poradi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Lista). Ukupno je pristiglo 62 zahtjeva u roku. U odnosu na pristigle zahtjeve pregledana je dokumentacija radi utvrđivanja elemenata za bodovanje i izvršeno bodovanje sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (SN Općine Lovran broj 09/15).
Utvrđeno je da pet (5) podnositelja zahtjeva ne ispunjava uvijete za uvrštenje na listu, a jedan (1) je odustao od zahtjeva.
Temeljem članka 16., stavka 2., podstavak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (SN Općine Lovran broj 09/15), Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova kojeg je imenovao Općinski načelnik Općine Lovran, utvrdilo je prijedlog Liste.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste, odnosno na neuvrštavanje na Listu. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Lovran u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Lovran (www.opcinalovran.hr), odnosno od dana 09. lipnja 2016. godine.

Nakon proteka roka od 8 dana od dana objave prijedloga Liste te donošenja odluke o eventualnim prigovorima na Listu, konačnu Listu utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran.
Konačna Lista objavljuje se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr).

U nastavku se nalazi:

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA (.pdf)


PREDBILJEŽBE ZA NABAVU SADNICA
8. lipnja 2016.OPĆINA LOVRAN s ciljem formiranja novih nasada maslina i maruna te obnovu starih maslinika, u suradnji s Udrugom LOVRANSKI MARUN i Udrugom AGRO OPATIJA tijekom 2015. i 2016. godine organizirala je sufinanciranje sadnica maruna i maslina. Bila je to prilika da građani po pristupačnoj cijeni nabave sufinancirane sadnice maslina i maruna i na taj način revitaliziraju stare i formiraju nove nasade na području Općine Lovran. Podijeljeno je ukupno 670 sadnica.
Upravo zbog pojačanog interesa naših sugrađana, Općina Lovran planira nastaviti ovaj projekt sufinanciranja sadnica, te će tijekom rujna i listopada organizirati i sufinancirati:
- sanitarnu sječu stabala maruna /rezidba i oblikovanje krošnje stabla maruna/
- nabavu sadnica MASLINA, MARUNA i TREŠANJA

Ukoliko ste zainteresirani za nabavu sufinanciranih sadnica voćaka ili stručnu rezidbu/sanitarnu sječu, uljudno Vas molimo da izvršite predbilježbu na OVOM OBRASCU ili na broj telefona: 051-291-045.
Veselimo se našim novim zajedničkim projektima!

DETALJNIJE


POZIV NA RADIONICU
8. lipnja 2016.Radionica za program Europa za građane – Rijeka


Ured za udruge Vlade RH organizira cjelodnevnu radionicu za umrežavanje i izradu projektnih prijedloga u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 koja će se održati u Rijeci, EU dvorana u Osnovnoj školi Nikola Tesla, Trg Ivana Klobučarića 1, u petak, 17. lipnja 2016. godine s početkom u 9.15 sati.

DETALJNIJE - PROGRAM


OTVORENO SAVJETOVANJE
7. lipnja 2016.Obaviještavamo Vas da je otvoreno savjetovanje za Odluku o sufinanciranju kamata za 2016. godinu za poduzetnike s područja Općine Lovran.

DETALJNIJE


POZIV NA IZLOŽBU
1. lipnja 2016.


Otvorenje izložbe TRIANGULUM održat će se u galeriji "Laurus" Lovran, u subotu,
4. lipnja 2016. u 20.00 sati
uz muzički nastup DIANE MARKOVIĆ na klarinetu i klavirsku pratnju prof. Hrvoja Puškarića.

DETALJNIJE


SJEDNICA ODBORA
1. lipnja 2016.


26. sjednica ODBORA ZA MEĐUNARODNU, MEĐUŽUPANIJSKU, MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU I ODNOSE S NACIONALNIM MANJINAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 2. lipnja 2016. godine (četvrtak) u 19,00 sati u prostorijama Općine Lovran. DETALJNIJE


POZIV NA PREDAVANJE
30. svibnja 2016.


U utorak, 31.05.2016., s početkom u 17,00 sati održat će se predavanje tvrtke Palam d.o.o. na temu: "Energetska učinkovitost".
Ulaz je slobodan.


PRIJEM MAĐARSKE DELEGACIJE
30. svibnja 2016.

MOBILNI ŠALTER MUP-A
23. svibnja 2016.


Mobilni šalter MUP-a bit će na raspolaganju stanovnicima Općine Lovran i okolnih naselja u ponedjeljak, 30. svibnja 2016. godine u vremenu od 9:00 do 11:00, u prostoriji zgrade Općine Lovran, Šet.m.Tita 41. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, kroz Projekt mobilnog šalterskog ureda (mobilno vozilo), omogućava građanima obavljanje različitih upravnih poslova poput prijave i odjave prebivališta i boravišta, ishođenja uvjerenja o prebivalištu i matično broju građana, podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole te za registraciju vozila.

DETALJNIJE


POZIV NA PREDAVANJE
23. svibnja 2016.


Planinarsko društvo "Opatija" poziva sa zadovoljstvom članove i prijatelje Društva te zainteresirane građane na predavanje Bore Štrbca i Matije Perića Planinarskim putevim bakarskog zaleđa, koje će se održati u Velikoj dvorani opatijske Vile "Antonio" u utorak 31. svibnja 2016. s početkom u 19 sati. U ovom ćete se predavanju moći upoznati s mulatijerama i bunkerima kao i s manje poznatim vrhovima i planinarskim putovima bakarskog zaleđa (Svib, Matusajna, Trebestin, Veliko Lukovište, Ljubibelj).

DETALJNIJE


POZIV NA IZLET
23. svibnja 2016.


LAG "Terra liburna" Vas poziva na izlet u organizaciji Turističke agencije AnnaLinea, Općine Mošćenička Draga i LAG-a "Terra liburna" na Mitsko-povijesnu stazu "Trebišća-Perun". Izlet će se održati u subotu 28.05.2016., a predviđen je polazak u 10:00 sati kod Info punkta na ulazu u Mošćeničku Dragu. Promotivna cijena je 70 kn (redovna 100 kn), a uključen je ručak, predstava Teatra "Perunika" i posjet muzejskoj zbirci. Stručno vođenje kao licencirani vodič osigurati će naš tajnik Mario Zaccaria. Izlet je za članova LAG-a, te predstavnike županije, općina i TZ-a besplatan. Cilj nam je prikazati naše alternativne turističke potencijale i uspješno kreiranje turističke ponude u zaleđu, suhozidnu baštinu našeg kraja čija je obnova u tom području već započela. Nakon izleta ostanite s nama na kratkoj prezentaciji ciljeva kojih smo si zacrtali za nadloazeće razdoblje do 2020. godine u našoj Lokalnoj razvojnoj strategiji, te predstavljanju studijskog putovanja kojeg smo organizirali u ožujku za naše članove u posjeti dvama talijanskim LAG-ovima u turističkoj subregiji Romagna-Toscana i pokrajini Lombardia kako bi s vama podijelili naša iskustva u umrežavanju malih proizvođača i kreiranju turističke ponude u ruralnom prostoru. Prezentacija će se održati u 17:30 u novoj općinskoj zgradi (Barba Rike 5a, Mošćenička Draga), a pozivamo i sve vas koji se možebitno nećete uputiti na izlet.


OBAVIJEST
23. svibnja 2016.


"Uklonimo azbestne krovove u Općini Lovran" naslov je predavanja o projektu zamjene azbestnih krovova, a održat će se u utorak, 24.05.2016.g. s početkom u 18,00 sati u galeriji "Laurus". Proizvodi sponzora biti će izloženi jedan sat prije prezentacije. Ulaz je slobodan.


PRIJAVE ZA CAC-HR LOVRAN
20. svibnja 2016.


U tijeku su prijave za nacionalnu izložbu pasa


"LIBURNIA SHOW CAC - HR LOVRAN "


koja će se održati 19. 06. 2016. godine u Lovranu


na lokaciji hrvatskog nogometnog kluba Lovran, a


detaljnije informacije možete pogledati OVDJE.


OBAVIJEST
20. svibnja 2016.


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA
obavještava da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okućnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer tada stupa na snagu ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU koja traje do 31. listopada. Pripadnici vatrogasnih postrojbi obavljat će svakodnevne ophodnje područja cijele Liburnije u svrhu prevencije nastanka požara. Molimo Vas da paljenja koja niste obavili do 1. lipnja odgodite do 31. listopada.

DETALJNIJE


CITY GAMES LOVRAN - 19.6.2016.
18. svibnja 2016.


" City Games" Lovran održat će se 19.6.2016. - Lovranski Mul. Zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca Prijavnice, a za dodatna pitanja mogu se obratiti gospodinu Toniju Družeta na mob. 099/640-4691.

"City Games" su show program cija je osnova natjecanje između gradova, općina i mjesta.
Natjecanje, u formi showa, održat će se u periodu od 5. lipnja do 3. rujna 2016. godine. Natjecateljski dio programa čini 5 natjecateljskih disciplina u kojima nastupa 6 ekipa po 8 natjecatelja ili 4 natjecateljske discipline u kojima nastupa 8 ekipa po 8 natjecatelja. Timovi predstavljaju okolna mjesta, a sastoje se od minimalno tri osobe ženskog spola.
Discipline u kojima se ekipe natjecu igre su s tradicionalnom tematikom. Najbolje momčadi ostvaruju pravo sudjelovanja na završnicama natjecanja. Na završnicama sedme sezone City Games-a sudjelovat će 12 zemalja iz Europe, a turneja traje ukupno 100 dana. Sve detalje i informacije o igrama, kao i kalendar natjecanja možete pronaći na mrežnim stranicama projekta, www.city-games.com

City Games 2016. Lovran propozicije - Prijavnica

City Games JUNIOR 2016. Lovran propozicije - Prijavnica JUNIOR


PREDAVANJE
18. svibnja 2016.


Obavještavamo sve zainteresirane da OGRANAK MATICE HRVATSKE U OPATIJI, organizira za članove i građanstvo treći javni događaj u ovoj godini, predavanje s projekcijama, pod naslovom:


Poznati Hrvati i njihov doprinos razvoju svjetske znanosti – II. dio
Prof. dr. sc. Vladimir Medica, Rijeka


Predavanje će se održati u četvrtak 19. svibnja 2016. godine s početkom u 18 sati u auditoriju Vile Antonio u Opatiji, u ulici Vladimira Nazora 2 (iza hotela Pariz).
Nadamo se da će te Vašim dolaskom i sudjelovanjem, doprinjeti našem zajedničkom radu. DETALJNIJE


SADRŽAJI ZA DJECU
18. svibnja 2016.


Mama i tata, otvorite vrata, djeca Vas zovu u Lovransku avanturu novu !!!
Draga djeco primite roditelje za ruku i otkrijete što Lovran nudi djeci…DETALJNIJESAZIV SJEDNICE ODBORA
16. svibnja 2016.


25. sjednica ODBORA ZA MEĐUNARODNU, MEĐUŽUPANIJSKU, MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU I ODNOSE S NACIONALNIM MANJINAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 20. svibnja 2016. godine (petak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Lovran.

DETALJNIJE

 

IZLOŽBA "INTROSPEKCIJA"
13. svibnja 2016.


Od 6. svibnja, u izložbenom prostoru Galerije Laurus u Lovranu otvorena je izložba studentskih radova čiji su autori studenti Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Organizacijski dio pripao je Stubici d.o.o. Lovran u suradnji sa studentskom udrugom USAPURI, a Općina Lovran otvorila je vrata mladim autorima kao pokrovitelj izložbe.

Spomenuta udruga formirana je početkom 10.mj. 2015., a tijekom akademske godine nastoji doprinjeti podizanju kulturne osviještenosti svojim angažmanom na području vizualne kulture i kulture općenito.
Ideja o izložbi potekla je od djelatnice galerije Laurus, ujedno i studentice APU i dopredsjednice USAPURI, Romine Tominić.

DETALJNIJE

Izložba je otvorena do 30.5.2016.

 OBAVIJEST
13. svibnja 2016.


5. Fiumara festival - Izložba autohtonih proizvoda odvijat će se u produžetku Riječke tržnice prema kazalištu Ivana pl. Zajca i uz Mrtvi kanal u četvrtak 2.6. , petak 3.6. i subotu 4.6. u vremenu od 09:00 do 14:00. U NEDJELJU 5.6. izložba se seli na Riječki lukobran od 09:00 do 17:00.
Za izlagače je osiguran prostor za spremanje eksponata u neposrednoj blizini izložbenog prostora zaključno sa subotom 4.6. do 14:00.
Program 5. Fiumara festivala uz galeriju fotografija i promo film možete vidjeti na Facebook profilu Fiumare. Kontakt: Nedo Pinezić - infoskrk@gmail.com - mob. 099 222 333 1.

OBRAZAC PRIJAVE / UVJETI


SJEDNICA VIJEĆA
13. svibnja 2016.


33. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 19. svibnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lovran.

DETALJNIJE/ MATERIJALI I DIO / MATERIJALI II DIO / MATERIJALI III DIO


SAZIV ODBORA
13. svibnja 2016.


25. sjednica ODBORA ZA GOSPODARSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 18. svibnja 2016. godine (srijeda) sa početkom u 17:00 sati.

DETALJNIJE


SAZIV ODBORA
13. svibnja 2016.


29. sjednica ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Općinskog vijeća Općine Lovran održat će se 17. svibnja 2016. godine (utorak) u 17:00 sati.

DETALJNIJE


SAZIV KOMISIJE
13. svibnja 2016.


19. sjednica KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 16. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 17:00 sati.

DETALJNIJE i Prijedlog Pravilnika


OBAVIJEST
9. svibnja 2016.


Obavještavamo sve zainteresirane da OGRANAK MATICE HRVATSKE U OPATIJI, organizira za članove i građanstvo javni događaj, predavanje s projekcijama, pod naslovom:


...Abbazia raj u kom uviek proljeće vlada...
(Ivana Brlić Mažuranić)
Theodor de Canziani
Skrbitelj Fondacije Matilde Ružić – Spomeničke knjižnice i
Zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić,
Villa Ružić, Rijeka


Predavanje će se održati u utorak 10. svibnja 2016. godine s početkom u 18 sati u auditoriju Vile Antonio u Opatiji, iza hotela Pariz.
Nadamo se da će te Vašim dolaskom i sudjelovanjem, doprinjeti našem zajedničkom radu.

DETALJNIJE


SAZIV SJEDNICE
4. svibnja 2016.


24. sjednica ODBORA ZA MEĐUNARODNU, MEĐUŽUPANIJSKU, MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU I ODNOSE S NACIONALNIM MANJINAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 5. svibnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati u prostorijama Općine Lovran.

DETALJNIJE


LOVRANSKI THE VOICE
3. svibnja 2016.

JAVNI POZIV
28. travnja 2016.


Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije provodi program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016." obavijest o javnom pozivu poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016." objavljena je 25. travnja 2016. u Novom listu.
Javni poziv, obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit, popis dokumentacije koju treba priložiti uz prijavu i popis prihvatljivih djelatnosti za kreditiranje prema izvadku NKD mogu se preuzeti sa službene internet stranice Primorsko-goranske županije. Link

DETALJNIJE


POLAGANJE VIJENACA - UABA
28. travnja 2016.

SVEČANA SJEDNICA
26. travnja 2016.

OTVARANJE GALERIJE BORIS KAČIĆ
26. travnja 2016.


MISA POVODOM SV.JURJA
25. travnja 2016.

PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA LOVRANŠĆINE
25. travnja 2016.


LOVRANSKI DJEČJI DAN
25. travnja 2016.


Obilježavanje šestog Lovranskog dječjeg dana započelo je dodjeljivanjem povelje za naj dječje djelo "…I dječja djela mogu promijeniti svijet" u vijećnici Općine Lovran čiji je cilj promocija solidarnosti i humanosti među djecom osnovnoškolskog uzrasta. Nagradu za najdječje djelo primio je Dječji forum - Lovran pri Društvu "Naša djeca" Opatija za promicanje dječjih prava.

 

DETALJNIJE

 

NOVI USPJESI ŠRK ZUBATAC
25. travnja 2016.


Ovaj vikend na plažama Medveje i Mošćeničke Drage održano je razigravanje za popunu dražavnih reprezentacija u kategoriji ribolova sa obale. Natjecalo se 6 seniorki za 3 mjesta u reprezentaciji i 7 seniora za 5 mjesta. Najveću radost i veselje donijela je Marina Mavrinac Matulja - osvojila je 3. mjesto i ušla u sastav reprezentacije seniorki za ovu godinu.
Nakon prvog ribolova u Medveji, Marina je bila posljednja, ali već u subotu 4. pa 3., da bi u zadnjem ribolovu u nedjelju ulovila 39 primjeraka ukupne težine 1262 grama i osvojila prvo mjesto. Svjetsko prvenstvo za kategrije seniorki i seniora u riolovu sa obale održat će se u studenom mjesecu u Wexfordu, u Irskoj.
Natjecanje se u zahtjevnim vremenskim prilikama vrlo uspješno odigralo pod vodstvom Srećka Šobota , Luke Bučevića i Alena Bilića.

DETALJNIJE

 

OBAVIJEST
21. travnja 2016.


Od slijedećeg tjedna sa aerodroma RIJEKA, startaju linije za MUNICH I LONDON!
Informacije i rezervacije možete dobiti na službenim stranicama www.croatiaairlines.hr i to+:
· Tel: 072 500 505, +385 1 66 76 555,
· E-mail: contact@croatiaairlines.hr
· Radno vrijeme: pon-pet: 08:00 - 20:00, vikendom i praznikom: 09:00 - 17:00

DetaljnijeZa zemaljski transfer kliknite na sljedeće linkove Zračne luke Rijeka (podaci su na mjesečnoj bazi)

APRIL/2016

Link za transfer Crikvenica

Link za transfer Opatija (Slatina)- Rijeka (Žabica 1) - Kraljevica -Omišalj - Zračna luka RIJEKA


NAJAVA TEČAJA
21. travnja 2016.


HORTIRIVIERA (Zaštita bilja od bolesti i štetnika) i DIOPTER (Otvoreno učilište Pula) organiziraju TEČAJ ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA od 9. do 11. svibnja 2016. u Centru tehničke kulture Rijeka, Školjić 6/I. Prijave na tel. (051) 341-519 i 091 579 7326. Prijavnica na pesticidi-edukacija.com

DETALJNIJEUTRKA 100 MILJA ISTRE
19. travnja 2016.


LOVRANSKI DJEČJI DAN
19. travnja 2016.
Na održanoj konferenciji za tisak u vijećnici Općine Lovran predstavnice Društva "Naša djeca" Opatija Sanja Škorić i Anja Turkalj te voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Općine Lovran Velinka Sušanj, u ime Koordinacijskog odbor akcije "Gradovi/općine prijatelji djece" Općine Lovran najavile su tradicionalno događanje za djecu "Lovranski dječji dan"koje će se održati na trgu ispred crkve, u petak 22. travnja 2016. godine od 15:00 do 17:30 sati. Sudionici događanja su: Društvo "Naša djeca" Opatija – ogranak Lovran, Dječji vrtić Opatija – Lovran, Osnovna škola Viktora Cara Emina Lovran, Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran i Glazbena radionica "Armunika mojga kraja" dr. art. Mihalj Ivkovića. Nakon nastupa mališana, prisutne će zabavljati mađioničar Stefano, a za glazbeni odabir bit će zadužen Dj Miro. Poznato lovransko događanje za djecu vodit će Mario Lipovšek Battifiaca. Lovranskom dječjem danu i ove su se godine pridružili lovranski ugostitelji koji će svoje specijalitete prodavati po simboličnim cijenama, uz Futuru Trade, Radnik d.o.o. i Komunalac – sponzore događanja.

DETALJNIJE


 

SJEDNICA ODBORA
19. travnja 2016.


23. sjednica ODBORA ZA MEĐUNARODNU, MEĐUŽUPANIJSKU, MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU I ODNOSE S NACIONALNIM MANJINAMA OPINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN održat će se 21. travnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati u prostorijama Općine Lovran.

DETALJNIJEPROGRAM - DAN OPĆINE LOVRAN
19. travnja 2016.
Program prigodom Dana Općine Lovran,

možete pogledati ovdje.

Veselimo se Vašem dolasku!PREDSTAVLJANJE KNJIGE
18. travnja 2016.


Dragi članovi i prijatelji,

Pozivamo Vas na predstavljanje četvrte knjige Zbornika Lovranšćine, koje će se održati u petak 22. travnja 2016. u Galeriji "Laurus" u Lovranu s početkom u 18:30 sati povodom obilježavanja Dana Općine Lovran.

Radujemo se Vašem dolasku!


 

OBAVIJEST
18. travnja 2016.


Obavještavamo sve zainteresirane da OGRANAK MATICE HRVATSKE U OPATIJI, organizira za članove i građanstvo treći javni događaj u ovoj godini, predavanje s projekcijama, pod naslovom:


Poznati Hrvati i njihov doprinos razvoju svjetske znanosti
Prof. dr. sc. Vladimir Medica, Rijeka

Predavanje će se održati u srijedu 20. travnja 2016. godine s početkom u 18 sati u auditoriju Vile Antonio u Opatiji, u ulici Vladimira Nazora 2 (iza hotela Pariz).

Detaljnije

 

GIS OPĆINE LOVRAN
18. travnja 2016.


Poštovane sugrađanke i sugrađani, gosti i prijatelji Općine Lovran,

sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da smo na internet map portalu objavili GIS Općine Lovran (bazu prostornih podataka) za koji vjerujemo da će biti od velike pomoći kao informativni alat svim fizičkim i pravnim osobama, obrtnicima, poduzećima, javnim ustanovama i institucijama, turistima i svima ljudima diljem cijele planete. Radi se o čitavom nizu tema/slojeva godinama prikupljanih i objedinjavanih, geopozicioniranih (slaganih u prostoru) i uređivanih da bi mogli u ovom obliku biti svima dostupni.

Napominjemo da se radi o alatu koji je informativan i ne može se s njega nikako uzimati nešto kao službeno, ali u smislu momentalne informacije i objedinjenosti svega na jednom mjestu njegova vrijednost je zaista velika. Također ćemo u budućnosti otvarati još čitav niz tema koje bi proširile ili nadopunile sva vaša pitanja i potrebe.

Ulaz u geodetski informacijski sustav Općine Lovran


POZIV NA KONCERT
14. travnja 2016.


Ususret danu Općine Lovran

Ove subote, 16.04.2016. s početkom u 20,00 sati održat će se i po prvi puta predstaviti javnosti projekt pod nazivom "Čakavski bardi va Lovrane".

"Večer versi i muziki" objedinjuje glazbu i čakavsku poeziju u aranžmanu dr. art. Mihalj Ivkovića (harmonika), Vlaste Sušanj Kapićeve i dr. Rajke Jurdane (recitatorice) te dr. Vjekoslave Jurdane (recenzenta). Program će voditi dr. Rajka Jurdana.