www.opcinalovran.hr/SN
2019.g. 2018.g. 2017.g. 2016.g. 2015.g. 2014.g. 2013.g.

SN BR.1 od 1. veljače 2019. godine
Službene novine Općine Lovran br.1