GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


16. prosinca 2016.
JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), i zaključaka Općinskog načelnika Općine Lovran, Klasa: 350-01/16-01/7, Ur.broj: 2156/02-02-16-14 od 12. prosinca 2016.g., Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno – komunalni sustav, poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarstvo,turizam i upravljanje imovinom, Općine Lovran, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)


Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1) održat će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 29. prosinca 2016. do 5. siječnja 2017. godine.Detaljnije
- Odluka

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)
PRIJEDLOG PLANA - TEKSTUALNI DIO

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

OBLICI KORIŠTENJA

NAČIN GRADNJE


Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE

 Medusa/Philtrum: The indentation between your upper lip and nose Body Piercing Jewelry, it's both an oral and lip piercing. Eyebrow: These are surface piercings. Oral Piercings These heal fairly quickly, in about four weeks if you're not a smoker, but they can be painful. Tongue: This is a painful piercing as the tongue has many nerve endings. Tongue Web/Frenulum: The thin strip of connective tissue under your tongue. Frowny: Through the thin connective tissue under the bottom lip body piercing jewelry australia. Smiley/Scrumper: Through the thin connective tissue above the upper lip. It can be painful.