GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Članovi općinskog vijeća


Konstituirajuća sjednica 20. lipnja 2013.

1.
BOŽIDAR SPASOJEVIĆ - SDP (Koalicija SDP, HNS)
2.
SINIŠA VILKE - HNS (Koalicija SDP, HNS)
3.
IVANA SKOČILIĆ - SDP (Koalicija SDP, HNS)
4.
SANJA ŠKORIĆ - SDP (Koalicija SDP, HNS)
5.
BOJAN SIMONIČ - AM (Koalicija AM, LIST, PGS)
6.
NENAD SINČIĆ - PGS (Koalicija AM, LIST, PGS)
7.
TONI DRUŽETA - LIST (Koalicija AM, LIST, PGS)
8.
MARIO KRIZMANIĆ - IDS
9.
NATAŠA MILJAK - IDS
10. ĐURĐICA TANCABEL - HSU
11. ROBERT POPESKIĆ - HSU
12. RENE DUŠEVIĆ - HDZ
13. DRAGO KOROŠAK - Kandidacijska lista grupe birača

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVRAN: NATAŠA MILJAK - IDS

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: RENE DUŠEVIĆ - HDZ - Odlukom Općinskog vijeća Općine Lovran od 18.12.2014.