GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djelatnici


UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU
1. JELENA MARKIĆ , dipl. iur., pročelnik
ODSJEK ZA STAMBENO-KOMUNALNI SUSTAV, POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARSTVO, TURIZAM I UPRAVLJANJE IMOVINOM
2. TAMARA MITTEL, dipl. iur.,
voditelj Odsjeka za stambeno-komunalni sustav, poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarstvo, turizam i upravljanje imovinom
3. HERMES NEGRIĆ, dipl. ing. građ.,
samostalni upravni referent za komunalne i poslove prostornog uređenja, zaštite okolišta, te upravljanja imovinom
4. BRANKA RADIĆ, dipl. ing. građ.,
samostalni upravni referent za komunalne poslove

5. MILAN ŠKORIĆ, komunalni redar
ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
6. JADRANKA OGNJENOVIĆ, dipl. oecc.,
voditelj Odsjeka za financije i proračun
7. JASNA KONIĆ, računovodstveni referent
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
8. VELINKA SUŠANJ, dipl. iur.,
voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti
9. AZELA MANDŽO, upravni pravnik, administrativni referent – tajnik
10. KATARINA KOJANOVIĆ, bacc.inf., administrativni referent